நிறுவனத்தின் செய்தி

எதிர்ப்பு திருட்டு திரும்பப்பெறக்கூடிய புல் பெட்டியின் சரியான பயன்பாடு

2020-10-23

திருட்டு எதிர்ப்பு இழுக்கக்கூடிய புல் பெட்டிமுக்கியமாக பின்வாங்கக்கூடிய சாதனம், இது கண்காட்சி அரங்குகள், பல்பொருள் அங்காடிகள் மற்றும் கடைகளில் பொருட்கள் திருடப்படுவதை திறம்பட தடுக்க முடியும். பெட்டியின் உள்ளே இருக்கும் கேபிள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாதிரிகள் எடுத்து சுதந்திரமாக முயற்சி செய்ய வசதியானது.

 

திருட்டு எதிர்ப்பு இழுக்கக்கூடிய புல் பெட்டிபட்டறை இட செலவுகள், விற்பனை ஊழியர்களின் செலவுகள், செலவு மேலாண்மை மற்றும் பிற அம்சங்களை திறம்பட சேமிக்க முடியும். வெவ்வேறு பொருட்கள் மற்றும் வெவ்வேறு இறுதி பகுதிகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் தேர்வுசெய்ய வெவ்வேறு இழுவை சக்திகளை நாங்கள் வழங்க முடியும்.