நிறுவனத்தின் செய்தி

சுற்று திருட்டு எதிர்ப்பு காட்சி இழுக்கும் பெட்டிக்கான வீடியோ

2020-10-27

இன் செயல்பாடுசுற்று திருட்டு எதிர்ப்பு காட்சி புல் பெட்டிமிகவும் எளிது. சேமிப்பக ரேக் அல்லது கண்காட்சி ரேக்கின் பின்புறத்தில் உள்ள புல் பெட்டியை சரிசெய்ய முதலில் 3 எம் டேப்பைப் பயன்படுத்தவும், பின்னர் டிஸ்ப்ளே தயாரிப்புடன் இணைக்க புல் ராட் பெட்டியில் உள்ள தொலைநோக்கி கம்பி கயிற்றை வெளியே இழுக்கவும். ரேக் அல்லது சாவடி.